tijdschema drie gewesten bokaal 05-06-2017

affiche-3gewesten2017-zonder

TIJDSCHEMA DRIE GEWESTEN BOKAAL.

8.45           vertrek speurvelden

9.00           uitwerken eerste spoor

11.00         start appel

12.30 – 13.30    PAUZE

13.30         start manwerk

15.00         prijsuitreiking