zondag 26 mei 2019 een speurworkshop te organiseren.!


De NRC COS is voornemens om op zondag 26 mei 2019 een speurworkshop te organiseren.

 

Wij hebben de heer Paul Dieter Viehoff bereid gevonden deze workshop te leiden.

 

Er kunnen maximaal 8 combinaties baas/hond actief deelnemen en “kijkers”

kunnen wij meerdere toestaan.

 

Er zal vooral in de praktijk gewerkt worden, je kunt verwachten dat je 2 a 3 keer speurt met je hond op deze dag.

 

Graag willen wij inventariseren of er interesse is en zo ja, voor welk niveau.

 

Daarna maken wij een keuze voor welk niveau we op deze dag de workshop zullen verzorgen, en bij succes kunnen we dit vaker doen.

 

We maken onderscheid in drie niveau’s:

 

Wedstrijd

 

Gevorderden

 

Beginners

 

 

 

Er zullen aan deze workshop ook kosten verbonden zijn voor de deelnemers en de kijkers.

 

Deelname met hond gaat naar verwachting 100 euro kosten inclusief uitgebreide lunch.

 

Deelname zonder hond “kijker” gaat naar verwachting 40 euro kosten inclusief uitgebreide lunch.

 

Toelating alleen voor rottweilers, NRC – leden hebben voorrang.

 

 

 

Omdat de agenda’s snel vollopen vragen wij de werkgroepen om binnen 1 week, uiterlijk 25 oktober 2018 ons te berichten.

 

 

 

Graag invullen:

 

 

 

Interesse : ja / nee

 

 

 

Niveau 1 Wedstrijd : aantal (namen)

 

 

 

Niveau 2 Gevorderden: aantal (namen)

 

 

 

Niveau 3 Beginners: aantal (namen)

 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Commissie Ondersteuning Sporthonden NRC

 

 

 

 

 

 

 

Fannie Pennings

 

Secretariaat

 

 

 

www.rottweiler.network <http://www.rottweiler.network>