Contact

Bestuur

Voorzitter – J. van de Wijgert

Secretaris – Mw. C. Geurts

Penningmeester – S. Leenders

Bestuursleden – T. de Kadt en H. Roelofs

Contactgegevens secretariaat

Mw. C. Geurts

Tel. 06 2372 3270

E-mail: Rwg-Oss@outlook.com