Contact

Bestuursleden

Voorzitter – J. van de Wijgert
Secretaris – Mw. C. Geurts
Penningmeester – S. Leenders
Bestuursleden – T. de Kadt en H. Roelofs

Contactgegevens secretariaat

Mw. C. Geurts
Tel. 06 2372 3270
E-mail: Rwg-Oss@outlook.com