Over ons

Het bestuur van de Rottweiler Werkgroep Oss heet u van harte welkom bij haar werkgroep.
De Rottweiler Werkgroep Oss is een officiële werkgroep van de rasvereniging  de Nederlandse Rottweiler Club (NRC).
Bij de werkgroep kunt u alleen trainen met Rottweilers met een stamboom.

De doelstelling is dan ook dezelfde als die van de NRC. De werkgroep heeft als doel de belangen te behartigen van de werkgroep en haar leden in de ruimste zin van het woord, met inachtneming van de staturen en reglementen van de NRC.

De werkgroep tracht dit te doen door:

het beoefenen en promoten van diverse sporten met de Rottweiler;

het bevorderen van de toepassing van de Rottweiler als gebruikshond bij voor de mens nuttige activiteiten (denk bijv. aan opleiding reddingshond);

het bevorderen van de toepassing van de Rottweiler als gebruikshond bij voor de mens nuttige activiteiten (denk bijv. aan opleiding reddingshond);

het ondersteunen bij het grootbrengen en socialiseren van de Rottweiler o.a. door het aanbieden van cursussen; 

organiseren van evenementen waaraan Rottweilers kunnen deelnemen in de ruimste zin van het woord;

de algemene kynologische kennis en africhtingskennis van haar leden en over de Rottweiler in het bijzonder te bevorderen;

leden van een werkgroep zijn verplicht de doelstellingen van de N.R.C. en die van de werkgroep te bevorderen;

leden van een werkgroep zijn verplicht zich te houden aan de bepalingen van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement.

ALGEMENE INFORMATIE VOOR (NIEUWE) LEDEN

Bij de werkgroep kunt u alleen trainen met rottweilers met een stamboom.

Hierbij treft u de genodigde informatie aan om het trainen met uw hond bij de rwg met plezier en succesvol te laten verlopen.

Wij streven hierbij naar een positieve trainingsmethode gebaseerd op beloning van de hond.

Voor de (Voortgezette) Elementaire Gehoorzaamheids cursus (V)EG) hoeft u nog geen lid te zijn van de werkgroep en ook niet van de rasvereniging NRC. U betaald voor de cursus het eenmalige cursus-en inschrijfgeld. Uw hond dient minimaal 5 maanden oud te zijn. U dient W.A. verzekerd te zijn.

Wilt u na de (V)EG cursus verder trainen met uw hond, dan kunt u bij de rwg terecht om te trainen voor de officiële examens: VZH,IPO 1-2-3 en Speurhond 1-2.

U dient dan lid te zijn van de NRC. Tevens dient u W.A. verzekerd te zijn.

 

AFSPRAKEN CURSUS EG-VEG:

Hiervoor dient de hond minimaal 5 maanden te zijn. Jongere honden worden niet toegelaten tot de cursus. Iedereen is verplicht eerst de (V)EG cursus te volgen alvorens men voor de officiële examens kan trainen. Tijdens deze periode gaat men niet mee speuren en doet men geen pakwerk.

De cursussen starten op zondagmorgen om 9.00 uur. Het terrein is open vanaf 08.50 uur.

De hond dient als halsband een schakelketting te dragen of een leren riem.

Wanneer men minder dan 9 van de 12 lessen gevolgd heeft, wordt men automatisch uitgesloten van het examen. Tevens heeft men geen recht meer op kosteloze herhaling van de cursus.

Men dient WA-verzekerd te zijn.

Het bestuur stelt zich niet aansprakelijk voor toegebrachte schade aan derden.

Men dient de hond van te voren uit te laten. Mocht er onverhoopt toch nog een “ongelukje” gebeuren, dan dient men dit met de schop te verwijderen. Men dient een speeltje (bijv. bal, bijtrol) bij zich te hebben en een beloning voor de hond in de vorm van voer (stukje kaas/worst,koekje).

In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet of bij enig geschil in de toepassing daarvan, beslist het bestuur.

Voor afmelding van een les kunt u contact opnemen met de instructeur : Ton de Kadt, 06-55834540

AFSPRAKEN VZH-IPO-SPH TRAINING :

Iedereen is verplicht eerst de (V)EG cursus te volgen, alvorens men voor de officiële examens kan trainen. Tijdens deze periode gaan deze honden niet mee speuren en doet men met hen geen pakwerk.

Indien met een, zelf opgeleide, hond het IPO-certificaat is behaald, kan men voor de volgende honden vrijstelling krijgen voor het volgen van de (V)EG cursus.

Indien men na het behalen van het (V)EG certificaat verder gaat trainen voor het VZH, kan men vanaf de start van het trainen voor het VZH, ook mee gaan speuren en pakwerk doen.

AFD. A: Instructeurs zijn: John vd Wijgert, Ton de Kadt en Ad v Gerwen.

Op de club-speurweiden wordt alleen op de reguliere zondagochtenden gespeurd. Hierbuiten mag er op deze weiden niet worden gespeurd. Met Pasen, Pinksteren, Kerst wordt op de 2de Paas/Pinkster/Kerstdag getraind, inclusief het speuren, dus als op een zondag. Met Hemelvaart wordt er s’ochtends getraind, echter dan wordt er niet gespeurd.

AFD.B: Bij de gehoorzaamheidstraining wordt er alleen onder begeleiding getraind. Iedereen is hier zelf verantwoordelijk voor.

AFD.C: Instructeurs zijn Gerard Roelofs, Ton de Kadt en John vd Wijgert.

We gebruiken de rechter poort als toegang tot het oefenveld en de middenpoort als uitgang.

Par Force middelen zijn bij wet verboden.

GEDRAGSCODE:

Hoe gaan we met elkaar en met onze honden om op de trainingslocatie:

We trainen gezamenlijk op de vastgestelde trainingstijden, doordeweeks niet voor 19.00 uur en op zondag niet voor 10.00 uur

.Op het gehele terrein van de werkgroep, ook op de parkeerplaats, zijn en blijven alle honden aangelijnd.

Alleen puppy’s tot de leeftijd van ca. 4 maanden mogen in de kantine. Oudere honden zijn hier niet toegestaan.

Geleiders blijven voor of na het trainen, niet met hun hond bij de toegangspoort tot het oefenveld hangen en laten hun hond daar niet vrij rondlopen tussen de mensen. Na afloop van het trainen op het oefenveld worden de honden direct teruggebracht naar auto, aanhanger of bench.

We zijn een trainingsgroep d.w.z. dat we problemen die we met onze honden hebben niet ontwijken en elkaar niet ontlopen maar dat we er op trainen  om problemen op te lossen.

Commentaar en kritiek houden we voor ons of bespreken we met de direct betrokkene(n).

We streven niet alleen bij het trainen van onze honden naar een positieve trainingsmethode, maar ook in de omgang met elkaar geven we positieve, opbouwende feedback.

We spreken elkaar er op aan als er wordt afgeweken van de gedragscode.