EG-VEG

Examen EG-VEG 29-05-2016 002

Basiscursussen Gehoorzaamheid:

Bij de rottweilerwerkgroep Oss worden een tweetal basiscursussen gehoorzaamheid gegeven: De E.G. en V.E.G. cursus. Dit is de beste start voor een fijn en gelukkig leven samen met uw nieuwe huisgenoot en het kan u erg behulpzaam zijn bij het opvoeden van uw hond. Daarnaast zijn de cursussen een goede voorbereiding als u hierna verder wilt trainen met uw hond, bijv. voor het examen VerkeersZekere Hond = VZH of het I.P.O.-programma. Voor beginnende begeleiders geldt: alvorens voor het V.Z.H. / I.P.O. getraind kan gaan worden moeten beide gehoorzaamheidscursussen met succes zijn afgerond.

Deelname aan deze cursussen is mogelijk vanaf de leeftijd van 5 maanden. Bij de cursussen wordt vooral gewerkt met de methode van het positief trainen: door beloning op het juiste moment leert uw pup het snelst! De cursussen starten 2x per jaar: in het voor-en najaar. De cursussen bestaan uit 12 lessen, incl. een proefexamen, en worden met een examen afgesloten. De cursussen zijn op de zondagmorgen van 09.00-10.00 uur. Aanmelden kan via het secretariaat van de werkgroep, waarna u het inschrijfformulier en enige informatie wordt toegezonden

Als voorbereiding op deze basiscursussen kunt u, als uw puppy een leeftijd heeft van 3-5 maanden, een puppycursus volgen. Deze worden niet bij de rwg Oss gegeven maar wel bij de meeste Kynologenverenigingen en Hondenverenigingen. Doel van een puppy cursus is om uw pup goed te socialiseren en een band op te bouwen met uw puppy. Het gaat hierbij vooral om contact leggen en samen spelen om aandacht te krijgen. En kennismaken en wennen aan andere mensen, andere honden en allerlei verschillende omstandigheden.

Cursus Elementaire Gehoorzaamheid = E.G.

Hier wordt de basis gelegd voor een goed gehoorzamende hond. Het programma bestaat uit onder andere: het aangelijnd volgen, zit en af, voorroepen en aan de voet komen, op de plaats blijven zitten/liggen, gebit tonen, staan en betasten.

Cursus Voortgezette Elementaire Gehoorzaamheid = V.E.G.

Dit is een vervolg op de E.G. cursus en hierbij wordt het programma wat uitgebreid met enkele oefeningen, onder andere: het los volgen, het voorroepen en teugsturen naar de plaats, onaangelijnd op de plaats blijven liggen.

Bij het behalen van het examen ontvangen de deelnemers een certificaat.