IGP 1 – 2 – 3

Het IGP is een officieel examen vanuit de Raad van Beheer – Commissie Werkhonden en wordt gekeurd door erkende keurmeesters.
Het IGP is ingedeeld in drie niveaus: IGP 1, IGP 2 en IGP 3. Alle niveaus bestaan uit drie onderdelen: speuren, appèl en manwerk. Afhankelijk van het niveau zal er meer verwacht worden van de hond. Voor alle niveaus geldt dat men bij het examen/wedstrijd minimaal 70 punten dient te behalen in ieder afzonderlijk onderdeel. Het maximaal aantal punten per onderdeel is 100 punten.
Alle informatie over IGP (de regels, het loopprogramma, de puntenwaardering per oefening, de commando’s etc) is vastgelegd in het IGP-reglement, zie website Houden van Honden.

De hond dient eerst in het bezit te zijn van het VZH/BH diploma om deel te mogen nemen aan het IGP-1 examen. Net zoals bij het VZH/BH worden alle examen/wedstrijdenuitslagen genoteerd in het hondenlogboek.